Strona główna » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

  

 W przypadku wykrycia wady lub stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 240 75 12 lub przez e-mail: sklep@karnisz-e.pl. Wspólnie ustalimy sposób rozwiązania problemu.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania rzeczy wolnych od wad fizycznych i prawnych.  
 2. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy oraz ich niezgodność z umową z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówione artykuły dotarły do Klienta w idealnym stanie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z umową lub wykrycia wad fizycznych należy skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia sposobu zwrotu lub dostarczenia  towaru w celu naprawy.
 6. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć informację zawierającą opis wady produktu lub niezgodności.
 7. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sklep dokona naprawy, wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub zwróci pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi również w przypadku jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe lub stanowiłyby nadmierny koszt. Ponadto Sklep zwróci Klientowi  koszty odesłania wadliwego produktu.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę w następujących przypadkach:
  • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży. 

 

Zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 dla umów zawartych od tego dnia także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą ale nie posiadającego charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie przed jego upływem.  Oświadczenie należy przesłać na adres email sklep@karnisz-e.pl lub standardową pocztą na adres firmy MDecor studio prowadzącej sklep: 00-020 Warszawa ul.  Chmielna 2/31. 
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wyśle Konsumentowi / przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku i określi adres zwrotu towaru, który jest zależny od rodzaju asortymentu.
 3. Zwrot zakupionych rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres  ustalony dla danego produktu.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 6. Zwrot płatności nastąpi tą samą drogą, którą płatność została dokonana, chyba że Konsument / przedsiebiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu,.
 7. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku towarów gabarytowych, których odesłanie nie jest możliwe zwykłą przesyłką pocztową, koszt odesłania może być wyższy niż koszt standardowej przesyłki pocztowej.
 10. Konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. obejrzenie i sprawdzenie towaru, na takich samych zasadach, jakby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym).
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także towary, które są dostosowywane do klienta np. docięte na wymiar, w niestandardowym kolorze lub kształcie.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży możesz pobrać w formacie PDF tutaj .


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Ustawienia ciasteczek możesz zmienić w swojej przeglądarce.Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu