Karnisz-e.pl   Karnisze dla Ciebie

Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
Systemy płatności
 • PayU
 • Przelewy24
BEZPIECZNE ZAKUPY

Twoje dane są chronione certyfikatem bezpieczeństwa SSL


certyfikat SSL dla sklepu karnisz-e.pl

Regulamin

     Regulamin Sklepu Internetowego karnisz-e.pl
 
 
 
 I.           Informacje ogólne
 
Sklep internetowy karnisz-e.pl  dostępny pod adresem karnisz-e.pl prowadzony jest przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 010761464. NIP 5261049203. Sklep jest zgłoszony do GIODO nr zgłoszenia 17990/2012.
Kontakt ze sklepem we wszelkich sprawach możliwy jest przez adres email: sklep@karnisz-e.pl, telefon 22 240 7512 (poniedziałek – piątek w godz. 10 – 18) lub formularz kontaktowy.
 1. Sklep internetowy karnisz-e.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep prowadzi działalność na terenie Polski  według prawa polskiego.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe  i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep jest zobowiązany do wydania produktów pozbawionych wad fizycznych.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskiej.
 5. Klientem Sklepu może zostać zarówno firma jak i osoba fizyczna.
 6. Przedstawiona przez Sklep oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 
II.            Zasady zamawiania
 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest wymagane założenie konta klienta. 
 2. Zamówienia można składać zarówno  poprzez  formularz koszyka na  stronie karnisz-e.pl,  jak również z wykorzystaniem innych dróg komunikacji:
  • mailowo na adres: sklep@karnisz-e.pl
  • telefonicznie na numer 22 240 75 12
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Drogą telefoniczną można składać  w dni robocze w godz. 10 - 18.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18-tej, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Po przyjęciu zamówienia  do realizacji na adres mailowy Klienta wysłany zostanie mail z numerem rachunku bankowego,  numerem i podsumowaniem zamówienia.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego tej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 
 6. Sklep oferuje możliwość sprowadzenia towaru nieznajdującego się w ofercie sklepu na specjalne zamówienie. W takim przypadku konieczne jest jednakże pisemne potwierdzenie przez sprzedającego  i kupującego ustaleń związanych z istotnymi warunkami zamówienia. 
 7. Zamówienie specjalne może być opłacane wyłącznie na drodze przedpłaty dokonanej przelewem. 
 8. Firma prowadząca sklep nie jest podatnikiem podatku VAT. Na sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura. 
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub przedłużającym się czasem kompletowania zamówienia (przekraczającym  4-5 dni roboczych), Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i może wybrać następujące opcje:
  •  realizacja częściowa zamówienia,
  •  wydłużenie czasu oczekiwania,
  •  anulowanie całego zamówienia   
 
III.            Rejestracja klienta w Sklepie internetowym  karnisz-e.pl
 1. Klient może założyć konto w sklepie (zarejestrować się). Rejestracja jest dobrowolna, zamówienie można złożyć bez rejestrowania się. Rejestracja konta stanowi ułatwienie korzystania ze sklepu (umożliwia podgląd zamówień, śledzenie ich historii, podgląd statusu zamówień, ułatwienie składania kolejnych zamówień - nie trzeba wprowadzać ponownie danych adresowych). W celu założenia konta Klient powinien skorzystać z mechanizmu rejestracji oferowanego na stronie sklepu. 
 2. Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres email
 3. Nazwą konta (loginem Klienta) staje się jego adres mailowy.
 4. Klient jest zobowiązany do zgodnego z prawdą wypełnienia formularzy.
 5. Klient ma prawo wglądu we własne dane, ich zmiany, a także ma możliwość usunięcia konta w dowolnym czasie. Wszystkie te czynności może wykonać po zalogowaniu się na swoje konto.
 6. Z chwilą usunięcia konta Klient traci dostęp do historii wcześniej zrealizowanych zamówień.
 7. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały  w dokumencie Polityka Prywatności znajdującym się w zakładce Polityka prywatności  

  IV.            Płatności i Wysyłka
 1. Towary zostają wysłane do Klienta po skompletowaniu zamówienia, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient.
 3. Opcje płatności oraz informacje o formie, koszcie i przewidywanym czasie dostawy:
a) Sklep oferuje następujące opcje  płatności: 
 • wpłata na konto (przelew),
 • płatność elektroniczna poprzez systemy płatności Przelewy24 lub PayU.
b) Formy i koszty  dostawy:  
 • przesyłka kurierska w zależności od długości i wagi:
  • do długości 200 cm i 10 kg:      22,00 zł,    
  • do długości 270 cm i 20 kg:      55,00 zł,    
  • do długości 300 cm:                 80,00 zł. 
             Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Formy i koszty dostawy.
 1. Czas realizacji zamówienia = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy przez firmę przewozową. Przewidywany czas skompletowania zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy w przypadku Firmy Kurierskiej to 1-2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).  
 
V.            Reklamacje i Zwroty

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy oraz ich niezgodność z umową z tytułu rękojmi.
Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówione artykuły dotarły do Klienta w idealnym stanie.
 
Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z umową lub wykrycia wad fizycznych należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia sposobu zwrotu lub dostarczenia  towaru w celu naprawy lub odesłać go na adres firmy MDecor studio 00-020 Warszawa, ul.  Chmielna 2/31
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć informację zawierającą opis wady produktu lub niezgodności.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki reklamacyjnej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sklep dokona naprawy, wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub zwróci pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi również w sytuacji gdy wymiana lub naprawa nie będą możliwe lub stanowiłyby nadmierny koszt. Ponadto Sklep zwróci Klientowi  koszty odesłania wadliwego produktu.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę w następujących przypadkach:
 • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.
 
   Zwroty

 
 1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie przed jego upływem.  Oświadczenie należy przesłać na adres firmy MDecor studio prowadzącej sklep: 00-020 Warszawa ul.  Chmielna 2/31. 
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać w formacie PDF w zakładce sklepu Reklamacje i zwroty.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu  Konsument może także przesłać na adres e-mail: sklep@karnisz-e.pl.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wyśle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku (w wiadomości email).
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  MDecor studio   00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 8. Zwrot płatności nastąpi tą samą drogą, którą płatność została dokonana, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu,.
 9. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W przypadku towarów gabarytowych, których odesłanie nie jest możliwe zwykłą przesyłką pocztową, koszt odesłania może być wyższy niż koszt standardowej przesyłki pocztowej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także towary, które są dostosowywane do klienta np. docięte na wymiar, w niestandardowym kolorze lub kształcie.
 
 
VI.            Bezpieczeństwo i Polityka Prywatności

Właściciel sklepu internetowego karnisz-e.pl  jako administrator danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu zapewnia iż:
 1. Dane osobowe Klientów Sklepu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz zastępującym ją od dn. 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu służą realizacji zobowiązań wobec Użytkowników Sklepu, a także, jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych przez Sklep usług  zgodnie RODO.
 3. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim z wyłączeniem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska, operator systemu płatności) i informatycznej obsługi sklepu (hosting, poczta elektroniczna).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich, wycofania zgody na przetwarzanie,  żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich  usunięcia. Ma także prawo do wniesienia skargi do oraganu nadzorującego w przypadku uznania, że dane osobowe  są niewłaściwie wykorzystywane, albo prawa nie są respektowane  
 5. Dane osobowe wprowadzane do sklepu są zabezpieczone certyfikatem SSL.
 6. Mimo podjętych przez Sprzedawcę działań zabezpieczających, użytkownik Internetu musi być świadomy istniejących zagrożeń wynikających z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym możliwości przejęcia lub modyfikacji danych osobowych przez podmioty nieuprawnione. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się zainstalowanie na komputerze użytkownika programu antywirusowego,  wylogowanie się po zakończeniu sesji na stronie sklepu oraz nieudostępnianie danych do logowania.
 7. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności który dostępny w zakładce Polityka Prywatności.
 
VII.            Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin jest zawsze dostępny dla Klienta na stronie sklepu  karnisz-e.pl w zakładce Regulamin. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin można pobrać w wersji PDF korzystając z linku na dole strony z regulaminem. Dane zamówień dostępne są także w ramach konta po zalogowaniu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu karnisz-e.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne
  (ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, Ustawa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych, prawo telekomunikacyjne w zakresie wykorzystania i stosowania plików cookies oraz Kodeks Cywilny).
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem karnisz-e.pl a Kupującym lub w związku z nimi, mogą być poddane mediacji lub roztrzygane przed sądem polubownym (ADR). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl  w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym rzeczowo i miejscowo.  
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
 Tekst Regulaminu w wersji PDF do pobrania

Przejdź do strony głównej